Български English Руский
https://ilaneimoti.com/
contact
0890 202 128
0893 049 600

12 хитрини как да продадете имота си по-бързо и по-изгодно

1.      Мислете за пазара – Трябва да гледа­те на къщата си като на продукт, за кой­то да поискате подходящата цена и кой­то да изглежда по-добре от сходните имоти в квартала.
 
2.      Създайте неутрален облик – Купу­вачите решават дали искат имота в рам­ките на няколко минути. Ако прекарат дори един миг, възхищавайки се на личите ви вещи като снимки или колек­ции, свързани с хобито ви, това е загуба на време. Потенциалният купувач трябва да има възможност да визуализира соб­ствените си вещи в къщата, така че ще му е по-лесно да направи това, ако вие разчистите своите.
 
3.      Повече пространство – Когато прода­вате къщата си, това е свързано с опако­ване на вещите и изнасяне скоро след то­ва, затова започнете отрано – и то преди някой да е дошъл на оглед. Като разчис­тите част от мебелите, ще придадете по- просторен вид на помещенията. Преме­стете някои от мебелите от всяка стая и пренаредете останалите така, че да съз­дадете усещане за изчистеност. Отстра­нете ненужните предмети от масите, бю­рата и рафтовете. Декоративните вещи подредете в групи от по един, три или пет — нечетната бройка винаги изглежда по-добре. Опростете вида на стените, като сва­лите излишните картини или снимки и пренаредите останалите. Ако ви е необходимо пространство, където да съхра­нявате изнесените мебели, използвайте гаража или наемете склад.
 
4.      Разчистете кухненските плотове – Приберете някъде всички уреди и при­бори, които обикновено бихте оставили на видно място, като кухненския робот или отварачката за консерви. Целта ви все пак е да внушите на хората, че кух­нята ви разполага с достатъчно място да побере цялото оборудване. Свалете бе­лежките и магнитите от вратата на хла­дилника.
 
5.      Подредете банята – Разчистете всич­ки ненужни вещи от лавиците. Оставете само най-необходимите принадлежно­сти, по възможност прибрани в тоалет­ката.
 
6.      Въведете ред в гардероба – Ако всичко вътре е наблъскано и вратата не може да се затвори плътно, потенциал­ният купувач ще реши, че няма доста­тъчно място. Затова опаковайте и мах­нете оттам всички дрехи, които никога не обличате, и не оставяйте нищо по облегалките на столовете.
 
7.      Почистете под стълбището – Ако под стълбите имате обособено място за складиране на дрехи, разчистете оттам всички палта и якета, които сте нахвър­ляли безконтролно, оставете само оне­зи, които носите редовно, а другите опа­ковайте и преместете другаде. Нека по­сетителите видят, че разполагате с достатъчно пространство.
 
8.      Почистете и боядисайте – Освежете стените, килимите и завесите, ако е не­обходимо. Запълнете дупките и пукнати­ните в стените и боядисайте – помнете, че неутралните цветове като бежово или кремаво в комбинация с ослепително бял корниз придават на стаите класически просторен вид. Ако нещо не може да се почисти или пребоядиса, сменете го.
 
9.      Мебелирайте неизползваните стаи – Ако в къщата има помещения, които не употребявате, помогнете на ку­пувачите да си представят как биха мог­ли да ги използват те. Направете офис у дома – Сложете бю­ро и компютър – дори ако трябва ги взе­мете назаем.
 
10.  Повече светлина – Ако продавате къ­щата си, едно нещо, което гарантирано ще впечатли потенциалите купувачи, е колко светла и просторна е тя. Ето ня­кои тайни, които ще ви помогнат да подсилите това впечатление:
Измийте прозорците – Така естестве­ната светлина отвън ще влезе в дома ви и ще подчертаете гледката през прозо­реца.
Подкастрете храстите – Ако клоните им избуяват пред прозореца, ще попре­чат на светлината да влиза в дома ви.
Осветете пространството – Вдигнете завесите и щорите. Сложете силни крушки на всички лампи за вечерните огледи.
Придайте блясък на повърхностите – Ако по стените има петна или пукнати­ни, запълнете ги и ги пребоядисайте в светъл тон.
 
11.  Основни гледни точки – Застанете на прага на всяка стая и разгледайте инте­риора. Влезте вътре и застанете в среда та, огледайте се още веднъж. Това ще направи потенциалният купувач, затова се уверете, че всяка стая изглежда добре от ключовите ъгли.
 
12.  Забравете за прясното кафе – Три­кове като току-що сварено кафе на печ­ката или прясно изпечен хляб във фур­ната може и да не впечатлят потенциал­ния купувач. По-добре заложете на кра­сиви и ароматни цветя. Прясно боядиса­ните стени във всяка стая също създават усещане за чист, добре поддържан и привлекателен имот.
 
източник: po-krasivi.net