Български English Руский
https://ilaneimoti.com/
contact
0890 202 128
0893 049 600

Защита на имуществото при следващ брак

   Всеки се жени с идеята да е завинаги, но по стечение на обстоятелствата понякога човек сключва и следващи бракове. Ако имате определено имущество, при последващ брак вероятно ще искате да защитите правата на децата си. Как да стане това?

 Възможните варианти са два. Или прехвърляте парите по сметка на децата си, или правите нотариално завещание, с което им завещавате имуществото си или пък точно изброени вещи (имот,пари).

 Брачният договор също дава финансова сигурност. Интересно е да разгледаме, какви условия при унаследяване предлага "режимът на разделност", при сключен брак между двама с деца от предходни бракове. Режим на разделност, означава всичко, което всеки от съпрузите придобива на свое име, е негова лична собственост и другият съпруг няма дял. При смърт се прилага законът за наследство, като евентуалният режим на разделност по време на брака променя само дяловете на наследниците от вещите. Например, ако няма режим на разделност и единият съпруг купи жилище, и в акта е написано само неговото име, то е собственост и на двамата съпрузи. При смърт на единия, неговата половина се дели между наследниците. Ако има режим на разделност и единият съпруг купи жилище, то жилището е изцяло негово и след смъртта му цялото се дели между наследниците.

 Какво обаче се случва с децата на другия съпруг? Дели се само между наследниците на починалия, каквито не са чуждите деца. В случая, наследници по закон са преживелият съпруг и децата на починалия съпруг. 

Източник: Анастасия Шлапс  Снимки: advokatpopova.com