Български English Руский
https://ilaneimoti.com/
contact
0890 202 128
0893 049 600

Строителството на жилища в големите градове расте

   Строителството на жилища е в подем, като това показват и данните за последното тримесечие на изминалата година на Националния статистически институт. Според стaтистиката издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в България за последното тримесечие на 2016г. са 1122,  е с увеличение от 6,3% спрямо същия период на предходната година. Броят на жилищата в тях е по-висок с 10,5%, а разгънатата им застроена площ (РЗП) е повече с 15,5%. Над половината от разрешените нови жилищни сгради в периода октомври-декември се падат на четирите основни пазара в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас.

   По отношение на започналото жилищно строителство данните на годишна база също са с положителен тренд. През последното тримесечие на 2016г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради, което е с 16,3% повече от същия период на 2015г., а започнатите жилища са с над 50% повече на годишна база.

По-малко, но по-големи офиси

   Според данните на НСИ, издадените разрешителни за административни сгради за периода октомври-декември 2016г. са 32, с разгъната площ 80 113 кв.м. Спадът в броя на издадените документи спрямо същия период на предходната година е с 34,7%, но съответната им РЗП нараства с 20,1%. Най-много разрешителни за нови офис сгради са издадени в Пловдив - 7, следват София, Хасково и Варна с по 4.

В сравнение с последното тримесечие на 2015г. броят на започнатите административни сгради е без промяна, но площта им намалява с 81,8%.

Източник и снимки: capital.bg