Български English Руский
https://ilaneimoti.com/
contact
0890 202 128
0893 049 600

СОБСТВЕНОСТ И ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ

Какво представлява собствеността?

Собствеността е вид правна общност между различни лица във връзка с една и съща вещ. Това е правно състояние, при което правото на собственост се притежава от две или повече лица, които се наричат собственици. Степента на участие на всеки собственик се измерва с мерна единица, наречена идеална част.

Какви видове собственост съществуват?

1. Обикновена дялова собственост е тази, уредена в Закона за собствеността - при нея се обособяват дялове между съсобствениците и на база тези дялове се уреждат вътрешните отношения между тях.

2. Гражданско дружество - собствениците задължително трябва да са участници в гражданското дружество, и управлението се извършва с решения , формирани от дяловете на собствениците с 50+ 1 %

3. Съпружеска имуществена общност - съсобствениците са само двама в качеството си на съпрузи. 

Съсобствеността бива делима и неделима. Като правило обикновената дялова съсобственост е делима, а съпружеско имуществената общност (СИО) е неделима. Неделима е и съсобствеността върху общи части в сгради в етажна собственост.

Следващото деление е според начина на възникване на собствеността - принудителна, доброволна и случайна. Принудителната собственост възниква без значение от волята на лицата- например съпружеската общност. Доброволната възниква като резултат от свободно изразената воля на самите собственици - например две лица купуват в собственост някаква вещ . Случайната е резултат от някакво събитие с правни последици - например при наследяване.

Източник: pravna-pomosht.org     Снимки:pravna-pomosht.org