Български English Руский
https://ilaneimoti.com/
contact
0890 202 128
0893 049 600

Деклариране на наследство и данък за него.

Кой дължи "данък наследство"?

   За деклариране на наследство има определен срок, който трябва да спазим. Ако има и други наследници, те от своя страна могат да поискат делба на недвижимото имущество. 

   На първо място е хубаво да знаем, какви са нашите права и задължения. Кой дължи данък наследство? Наследниците по права линия не дължат данък наследство. Това, което сте длъжни да направите е да декларирате имота като своя собственост, придобита по наследство. Срокът за подаване на декларация е 6-месечен от придобиване на наследството. Често пъти наследниците не могат да разберат какво точно следва да правят с придобития имот, за да го разделят. За да получи всеки стойността на своя дял, най-удачното решение е продажба. Може ли тя да се осъществи, ако някой от наследниците не е съгласен на доброволна делба и може ли наследник да продаде имота самостоятелно? Ако смятате да продавате имота, можете да го продадете като наследници и без да минавате през доброволна или съдебна делба. Просто договорете в предварителния договор, каква част от цената ще бъде преведена на вас, и каква на останалите наследници.

  По въпроса за продажбата- да, един наследник може да продаде своята част, но само ако преди това ги е предложил на другите наследници на не по-висока от действителната цена на продажбата. Ако не го направи, сделката е относително недействителна по отношение на вас. Обаче не разчитайте на това, измислени са поне няколко начина това законово ограничение да бъде заобиколено. И да- има хора готови да купят част от апартамент и после да влязат в делба с вас, стига цената да е достатъчно ниска. 

 Още нещо важно: понякога общински служител може да откаже да приеме декларацията за наследство с мотива, че наследодателят има стари задължения. Адвокати са категорични, че нямат право да откажат да приемат декларацията Ви.

 Източник: Анастасия Станишева  Снимки: casas.mitula.com.